Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Тому на етапі збирання доказів важливу роль грає адвокатський запит.

Адвокатський запит є одним із основних засобів отримання необхідної інформації, яка допомагає в побудові доказової бази. 

Закон надає адвокату право звертатися з адвокатськими запитами, в тому числі на отримання копій документів, до:

  • органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб;
  • підприємств, установ, організацій;
  •  громадських об’єднань.

Адвокатський запит у багатьох випадках є дієвим і найбільш доцільним способом отримання інформації, особливо за тих умов, коли іншим способом отримати її неможливо. Закріплені в законі гарантії адвокатської діяльності дають адвокату право на отримання тих відомостей, які йому необхідні при наданні правової допомоги.

У чому особливість адвокатського запиту?

  • Можливість його подання лише особою, яка має статус адвоката. Це підкреслюється тим, що до адвокатського запиту обов’язково додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.
  • Адвокатський запит подається незалежно від існування якогось провадження, адже правова допомога адвоката може полягати в недопущенні втягування клієнта в судову тяганину або в якнайшвидшому вирішенні правової ситуації клієнта.
  • Письмовий характер (нащо прямо вказано у законі) та певне коло адресатів звернення (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та підпорядкування, громадські об’єднання).

Строк розгляду адвокатського запиту:

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Відповідальність за відмову у наданні інформації на адвокатський запит:

 В Україні передбачена відповідальність за відмову в наданні інформації на адвокатський запит,  а також несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Вартість послуг:

Адвокатський запит (обсягом до двох сторінок формату «А 4» друкованого тексту) – 500,00 (п’ятсот) гривень (без ПДВ). У випадку, якщо запит складається з 3-х та більше сторінок – 100,00 (сто) грн. за кожну додаткову сторінку, починаючи з третьої.

 

Якщо вам потрібна допомога у отриманні інформації, документів, відомостей, що можуть бути отриманні у відповідь на адвокатський запит, звертайтеся до адвокатів Професійного адвокатського об’єднання CONSENSUS. Для цього заповніть форму на нашому сайті www.consensus.legal або телефонуйте +380662044643.