Отримати спадщину можливо у встановлений законом строк, пропуск якого є підставою для успадкування майна іншими спадкоємцями чи перехід його у власність місцевої громади.

          За певних життєвих обставин, такий строк може бути поновлений чи продовжений судом.

          Дане питання є надзвичайно важливим і серйозним, адже у разі відмови у продовженні чи поновленні строку на прийняття спадщини, розгляд з цих же підстав даного питання є неможливим.

          Участь наших адвокатів у вирішенні таких справ є запорукою надійності та повноти його вирішення.