Застереження! Уважно прочитайте текст цієї оферти (договору). Якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти – не укладайте цей договір або уточніть інформацію, що Вас цікавить  за телефоном +380662044643 чи написавши електронний лист за адресою: info@consensus.legal.

У випадку здійснення оплати замовлення, Ви приймаєте і погоджуєтеся з усіма умовами оферти, а також підтверджуєте, що Ви ознайомлені з повним текстом Договору і Вам зрозумілі всі його положення.

У випадку прийняття умов цієї публічної оферти (договору) і здійснення оплати замовлення, Ви стаєте Замовником з усіма належними правами і обов’язками.

Цей Договір є  офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) «ПРОФЕСІЙНОГО АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «КОНСЕНСУС» укласти Договір про надання послуг у сфері права (далі – Договір).

За цим Договором Виконавець: «ПРОФЕСІЙНЕ АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНСЕНСУС» в особі керуючого партнера Янєва Миколи Олександровича, з одного боку, і Замовник: будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію шляхом оплати послуг Виконавця, з іншого боку, уклали Договір про надання послуг у сфері права (Договір) на підставі публічної пропозиції (публічної оферти). Договір є укладеним з моменту оплати замовлення. Оплата замовлення свідчить про повну і безумовну згоду Замовника укласти цей Договір, а також свідчить про його ознайомлення з усіма умовами Договору.

За цим Договором Виконавець зобов’язується на визначених в ньому умовах та в порядку надати Замовнику послуги у сфері права (далі – послуги), а Замовник зобов’язується на визначених умовах та в порядку прийняти та оплатити замовлені ним послуги.

Перелік і вартість послуг:

1) усна консультація тривалістю до 30 хвилин, без вивчення документів – 300,00 грн.

2) усна консультація з попереднім вивченням документів (загальний обсяг документів до 30 арк.) тривалістю до 30 хвилин – 500,00 грн.

3) письмова консультація (юридичний висновок) без вивчення документів – 700,00 грн.

4) письмова консультація (юридичний висновок) з попереднім вивченням документів (з обсягом вивчених документів до 100 арк.) – 1000,00 грн.

Вартість послуг вказана без ПДВ. Виконавець не є платником ПДВ.

Послуги Виконавця оплачуються Замовником у національній валюті України – гривні. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця.

Замовник отримує повідомлення про граничні строки виконання замовлення після його оплати.

Послуги можуть надаватися безпосередньо, через засоби зв’язку, електронною поштою, з використанням Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Messenger Facebook. Спосіб надання послуг Замовник обирає самостійно при оформленні замовлення.

Виконавець має право відмовитися від виконання Договору та в односторонньому порядку розірвати укладений Договір у разі наявності конфлікту інтересів. У такому випадку Замовник повідомляє Виконавця про розірвання Договору та повертає вартість оплачених послуг.

Виконавець зобов’язаний:

  • надати Замовнику послуги належної якості;
  • інформувати Замовника про послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://www.consensus.legal/.

Виконавець має право:

  • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
  • здійснювати фіксацію факту чи процесу надання усної консультації.

Замовник зобов’язаний:

  • чітко сформулювати питання, що є предметом юридичної консультації, надати Виконавцю інформацію та документи, необхідні для надання послуг;
  • своєчасно оплатити і отримати Замовлення;
  • ознайомитись з інформацією про послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

Замовник має право:

  • оформити замовлення послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.consensus.legal/ та/або в цьому Договорі.

Замовник та Виконавець мають також інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства.

Договір діє до його повного виконання, але не менше 3 місяців з моменту оплати.

Виконавець самостійно визначає умови Договору та додатків до нього. Розміщена на Веб-сайті https://www.consensus.legal/ поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього є дійсною.

Ознайомитися з повним текстом Публічного договору про надання послуг у сфері права

Оплата

Для отримання реквізитів на оплату, будь ласка, заповніть форму: