Як діяти керівникам закладів освіти у світлі нового закону, щоб не порушити трудові права працівників.

З прийняттям ЗУ «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX(https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/463-20) стало актуальним питанням зміни безстрокового трудового договору на строковий, зокрема для педагогічних працівників закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком.

Перехідними положення даного закону передбачено, що до 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.

У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (надалі - КЗпПУ). Після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 цього Закону.

Як за таких обставин діяти керівникам державних і комунальних закладів загальної середньої освіти для того, щоб не попасти в халепу та не порушити трудові права працівників?

ПОРАДА:

  1. Не пізніше ніж до 30.06.2020 року письмово повідомити педагогічних працівників закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, про те, що з 01.07.2020 року на підставі пунктом 9 частини 1 статті 36 КЗпПУ та п.п. 2 п. 3 Розділу X ЗУ «Про повну загальну середню освіту» з ними буде припинено безстроковий трудовий договір та, що за наявності їхньої згоди, з такими працівниками, на підставі їх заяви, може бути укладений строковий трудовий договір строком на 1 рік.

У випадку звільнення працівників за пунктом 9 частини 1 статті 36 КЗпПУ не відбувається зміна істотних умов праці, а тому повідомляти працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці не потрібно.

  1. Не пізніше ніж 30.06.2020 видати кадровий наказ про припинення з педагогічними працівниками закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, трудових договорів:

- та звільнення працівників, які не подали заяви на укладення строкового трудового договору терміном на 1 рік, на підставі пунктом 9 частини 1 статті 36 КЗпПУ та п.п. 2 п. 3 Розділу X ЗУ «Про повну загальну середню освіту» з проведенням всіх розрахунків при звільненні та видачею трудової книжки (днем звільнення таких працівників буде останній робочий день, тобто 30.06.3020 року).

Перебування працівника на лікарняному та у відпустці не є перешкодою для звільнення педагогічних працівників закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, за пунктом 9 частини 1 статті 36 КЗпПУ, оскільки такі обмеження встановлені тільки для звільнення працівників за ініціативою роботодавця, тобто по п. 4 ст. 36 КЗпПУ.

3. Не пізніше 01.07.2020 року, та за умови подання заяви про укладення строкового трудового договору, видати кадровий наказ про укладення з педагогічними працівниками закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, строкового трудового договору (не плутати з наказом про прийняття на роботу). У даному випадку не відбувається звільнення працівника, трудові відносини продовжують тривати, а тому проводити остаточний розрахунок та видавати працівнику трудову книжку не потрібно.

4. Укладення роботодавцем контракту (не плутати зі строковим трудовим договором) з педагогічними працівниками закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, законом не передбачено та такі дії не будуть відповідати положенням чинного законодавства, оскільки контракт це особлива форма оформлення трудових правовідносин, яка може бути застосована тільки у випадку прямо передбаченому законами України.

5. Укладати письмові строкові трудові договори також не обов’язково (але можливо), оскільки додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим тільки у випадках, визначених в ч. 1 ст. 24 КЗпПУ. Випадок укладення строкового договору з педагогічними працівниками закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, під дію ч. 1 ст. 24 КЗпПУ не підпадає, а тому для оформлення строкових трудових договорів достатньо видачі кадрового наказу.