Як театр починається з гардеробу, так і судовий процес починається з  позовної заяви. Якісно підготовлена позовна заява в багатьох випадках становить майже 80% успіху в судовому спорі. Розглянемо найбільш розповсюджені помилки при самостійному написанні та поданні позовної заяви до суду у цивільному процесі.

5 типових помилок  при самостійному складанні та поданні позовної заяви до суду:

  1. Неправильне зазначення найменування сторін. Позовна заява має містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.
  2. Неповністю визначені позовні вимоги або позовні вимоги носять абстрактний характер. Позовні вимоги мають містити посилання на спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні. Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.
  3. Відсутність підпису у позовній заяві. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.
  4. Відсутність документів, підтверджуючих сплату судового збору, або сплата судового збору у неповному обсязі чи на неправильні рахунки. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону
  5. Ненадання відповідних копій позовної заяви та додатків до неї, а також надання у випадках, визначених законом, замість оригіналів документів їх копій. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Наслідком таких помилок стає ухвала про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення. Очевидно, що суд дає час на усунення недоліків такого позову, але важливо пам'ятати, що у наслідок не усунення недоліків у встановлений строк, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Враховуйте зазначені типові помилки під час звернення до суду або звертайтеся по юридичну допомогу до наших адвокатів. Кожна справа унікальна і має свої нюанси, тому фахова юридична допомога на початковому етапі допоможе уникнути серйозних помилок, які можуть негативно позначитися на результаті всього процесу.

Якщо Вам потрібна допомога адвоката або юридична консультація, будь ласка, заповніть форму на нашому сайті www.consensus.legal  або телефонуйте +380662044643